Wspólnoty Mieszakniowe

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą ofertę usług zarządzania i administrowania nieruchomości. Nasze usługi są w pełni elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb klientaJolanta Gontarek, Elżbieta Laskowska

Zapewniamy możliwość bezpośredniego kontaktu właścicieli z każdym działem firmy – księgowością, administratorami czy prawnikiem

 Z

Zarządzanie i administrowanie

 

 • Prowadzenie spisu lokali wchodzących w skład nieruchomości. Aktualizacja danych właścicieli i prowadzenie akt
 • Obsługa właścicieli
 • Współpraca z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Tworzenie budżetu i planów finansowych prezentowanych na zebraniach właścicieli, w tym pomoc w uzyskaniu kredytów na sfinansowanie planowanych remontów
 • Podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu
 • Reprezentowanie Wspólnoty przed organami instytucji państwowych i samorządowych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • Organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku
 • Odbieranie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej

 K

Księgowość

 

 • Prowadzenie ewidencji księgowej lub pozaksięgowej
 • Prowadzenie księgowości dodatkowej czytelnej dla odbiorcy we wcześniej ustalonej formie
 • Przygotowywanie faktur, not księgowych, rachunków, sporządzanie przelewów
 • Bieżące rozliczanie przez rachunek bankowy
 • Sporządzanie okresowych i rocznych rozliczeń i sprawozdań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Dostęp online do kartoteki lokalu
 • Obsługa właścicieli
 • Naliczanie i odprowadzanie podatków, ubezpieczeń oraz innych opłat publiczno – prawnych dotyczących funkcjonowania nieruchomości, w tym:
  • podatku dochodowego (CIT, PIT)
  • podatku VAT
 • Prowadzenie księgowości kadrowej:
  • Przygotowywanie list płac pracowników Wspólnoty Mieszkaniowej
  • Ustalanie wysokości i opłacanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Przygotowanie deklaracji oraz rejestracja, wykreślenia, zgłaszanie zmian, korekt do ZUS
  • Przygotowanie umów, aneksów i zakresów obowiązków
  • Wysyłka deklaracji drogą elektroniczną za pomocą podpisu kwalifikowanego (E-Deklaracje)
 • Windykacja:
  • Naliczanie odsetek za nieterminowe płatności
  • Opracowanie planów spłaty długów przez właścicieli w trudnej sytuacji materialnej
  • Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty
  • W przypadku braku zapłaty (patrz obsługa prawna)

 O

Obsługa techniczna

 

 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości
 • Zabezpieczanie awarii w części wspólnej nieruchomości
 • Organizowanie i nadzorowanie remontów oraz modernizacji nieruchomości wspólnej
 • Zapewnienie prawidłowego użytkowania budynku oraz instalacji
 • Monitoring i kontrola stanu technicznego budynku, zapewnienie bieżących napraw i konserwacji
 • Sprawowanie nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację i naprawy bieżące
 • Zlecenie i nadzór nad wykonywaniem obligatoryjnych przeglądów okresowych
 • Nadzór inwestorski nad prowadzonymi budowami

Zapewniamy całodobowy dyżur pogotowia technicznego na wypadek awarii