WM DĄBROWSKIEGO 36 POSZUKUJE WYKONAWCY IZOLACJI FUNDAMENTÓW

Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 36 w Warszawie poszukuje wykonawcy izolacji pionowej fundamentów w budynku.

Budynek jest przedwojenny – obmiar i wizja lokalna we własnym zakresie.

Oferty należy składać do 12.04.2024 r. do godz. 13.00 w formie elektronicznej na adres @: biuro@inter-ej.waw.pl lub papierowej w biurze zarządcy nieruchomości przy ul. Modzelewskiego 27 w Warszawie w godz. 7-15.00.