Wspólnota Mieszkaniowa Jadźwingów 5/7 poszukuje Wykonawcy przeglądu PPOŻ.

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Jadźwingów 5/7 poszukuje wykonawcy przeglądu instalacji PPOŻ. w budynku.

Zakres przeglądu:

  • przegląd gaśnic 13 szt. (część będzie do wymiany/remontu)
  • zbiornik ppoż 50m3 wraz z zestawem pompowym Grundfos
  • system oddymiania (centrala POLONALFA 6000, czujki dymu na klatkach schodowych, przyciski ROP, okna – sprawdzenie systemu wymaga udziału serwisu Windy WARSZAWA
  • system oświetlenia awaryjnego ok 56 opraw LOVATO N
  • główny wyłącznik prądu
  • Hydranty z zaworami strażackimi

Oferty należy składać do 15.12.2023 r. na adres @: biuro@inter-ej.waw.pl lub w biurze przy ul. Modzelewskiego 27 do godz. 15.00.