Wspólnota Mieszkaniowa Grażyny 12 a poszukuje wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest  wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Grażyny 12 A w Warszawie,  
  2.  Inwestorem jest Wspólnota mieszkaniowa Grażyny 12 A.
  3. Opis budynku

Budynek jest podpiwniczony, ma 4 kondygnacje i poddasze zaadaptowane na mieszkanie. Powierzchnia całkowita  wynosi 1556,63 m3

        Konstrukcja budynku

–  ściany  – murowane z cegły ceramicznej pełnej,

–  sklepienia ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych i belkowe drewniane,

–  schody  – żelbetowe, wylewane,

–  dach  – drewniany, krokwiowo-płatwiowy, kryty papą,

–  tynki wewnętrzne – gładkie, cementowo-wapienne.

         Istniejąca Instalacja grzewcza

 – instalacja c.o. o parametrach 80/60 °C, zasilana z węzła cieplnego w piwnicy,

– instalacja dwururowa wodna z rozdziałem dolnym, wykonana z rur stalowych łączonych przez spawanie,

– poziomy wymieniono wcześniej i wykonano je z rur polipropylenowych,

– część pionów prowadzona jest po wierzchu ścian, a część w zamurowanych kanałach ściennych,

– grzejniki: żeliwne członowe, stalowe płytowe i z rur ożebrowanych, stalowe

– zawory grzejnikowe zwykłe i termostatyczne.

4. Zakres robót – oznaczenia z załącznika graficznego

Wymiana części pionów wraz z gałązkami  i zaworami grzejnikowymi z nastawą wstępną oraz  termostatami. Nowa instalacja powinna być wykonana z rur polipropylenowych typu 3 systemu Bor Plus  lub o podobnym standardzie, stabilizowanych, o wytrzymałości  na  ciśnienie 20 barów przy temperaturze  80°C. Kolor rur  – biały.

   Wymianie podlegają następujące piony:

   Nr 2 i 3            – wymiana w kanałach ściennych,

   Nr 4, 8, 9, 11  – wymiana po wierzchu ścian.

 Piony i gałązki w kanałach ściennych i obudowach powinny być zaizolowane termicznie otuliną z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach,  o grubości min. 20 mm.  Średnica wewnętrzna rur powinna być zachowana.

 Na przewodach powrotnych do pionów nr 7 i 8 należy zamontować zawory regulacyjne firmy Oventrop typu Hydrocontrol H-CTR VTR5 Dn 20  i zawór regulacyjny dn 15 na szczycie pionu świecowego nr 6.

Odpowietrzenie pionów automatycznymi zaworami Oventrop i  zaworami odcinającymi. Końcówka pionu powinna być wykonana z rury o długości 50 cm i średnicy większej o dwie dymensje, zaś gałązka zasilająca włączona  20 cm poniżej górnej krawędzi tej rury.  

Zawory grzejnikowe termostatyczne firmy Danfoss typu RA-N z głowicami termostatycznymi typu RA 2994.

Sposób wyboru oferty – Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie brutto podanej w formularzu oferty

Składanie ofert:

Oferty w formie elektronicznej należy składać na adres biuro@inter-ej.waw.pl w terminie do 10.03.2020 r.

W ofercie należy potwierdzić zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia.

Załączniki: