Wspólnota mieszkaniowa Orzycka 12 ogłasza wybór wykonawcy

Wspólnota Mieszkaniowa Orzycka 12 ogłasza wybór wykonawcy na remont altany śmietnikowej po pożarze

 

Przedmiar robót dostępny jest w siedzibie zarządcy INTER-EJ ul. Jacka Kaczmarskiego 27 oraz tu: altanka smietnikowa Orzycka 12-przedmiar

Informacje dodatkowe można uzyskać od Inspektora nadzoru – tel. 22 853 47 33.

Oferty należy składać do 09.11.2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie zarządcy.