Wspólnota Mieszkaniowa Orzycka 12 ogłasza wybór wykonawcy

Wspólnota Mieszkaniowa Orzycka 12 ogłasza wybór wykonawcy na wymianę wodomierzy z modułem radiowym w budynku.

 

Oferty należy składać do 05.11.2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie zarządcy INTER-EJ ul. Jacka Kaczmarskiego 27.

Informacje dodatkowe można uzyskać od Inspektora nadzoru – tel. 22 853 47 33.